Eleganta klasika

Klasiskā vīriešu griezuma transformācijas paņēmieni;

Vīriešu griezumu modelēšanas principi un transformācija, izmantojot dažādas metodes, paņēmienus un veidošanas līdzekļus;
Sejas morfoloģija un vizuālā korekcija, izmantojot mantu griezumu;
Demonstrācija, praktiskais darbs uz modeļiem.

Pedagogi:
Aelita Briede

Laiks:
22.03.2018. 09:30 - 18:00

Mācību maksa: 50,- EUR,
+ 50,- EUR dāvanu sertifikāts*

Piesakies uz šiem kursiem!

Kontakti