MATU KRĀSOŠANA. BĀZES KOLORISTIKA. Basic Level.

MATU KRĀSOŠANA. BĀZES KOLORISTIKA. Basic Level.

PROGRAMMAS APRAKSTS:

Kursa ietvaros studenti varēs veikt salona matu krāsošanas standarta pakalpojumus, kas ietver sevī matu
krāsošanas servisa pirmsapstrādes un noslēdzošās procedūras. Veikt profesionālu konsultāciju un atrast
optimālo risinājumu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Programma paredzēta iesācējiem un meistariem, kam nepietiek pieredzes matu krāsošanā. 160 akadēmiskās stundas - 18 nodarbības.

PROGRAMMAS SATURS:

 • ievads krāsu teorijā
 • matu krāsošanas tehnoloģijas akadēmiska pieeja
 • dažādas matu krāsas uzklāšanas metodes un tehnikas
 • matu gaišināšanas tehnoloģijas
 • sirmo matu krāsošanas tehnoloģijas
 • matu krāsošanas tehnoloģijas košajās krāsās
 • matu tonēšanas tehnoloģijas
 • dekapēšana (krāsas noņemšanas tehnoloģijas)
 • matu balināšanas tehnoloģijas
 • krāsotu matu kopšanas procedūras

Tematiskais nodarbību plāns:

1. diena. 

 • Matu krāsošanas aprīkojums un instrumenti
 • Higiēna kolorista darbā
 • Galvas ādas un matu uzbūve
 • Lekcija. Teorija

2. diena.

 • Krāsu teorija
 • Krāsu aplis
 • Krāsas raksturojums
 • Tīrās un pieklusinātās krāsas
 • Komplementārās krāsas
 • Teorija un prakse

3. diena. 

 • Galvas ādas un matu diagnostikas pamatnoteikumi pirms matu krāsošanas
 • Matu struktūras, faktūras un tekstūras ietekme uz matu krāsošanas procesu
 • Matu kvalitātes noteikšana un tās ietekme uz matu krāsošanas procesu un rezultātu
 • Galvas ādas un matu pirmsapstrāde, starpapstrāde un noslēdzošā procedūra
 • Teorija

4. diena.

 • Permanento matu krāsu grupa
 • Permanento krāsu mūsdienīgas tehnoloģijas
 • Tehnoloģiskais process
 • Oksidantu izvēles un pielietojuma noteikumi
 • Krāsas izturēšanas laika aprēķināšanas noteikumi
 • Matu pirmsapstrāde un noslēdzošās apstrādes procedūras
 • Teorija

5. diena. 

 • Permanento matu krāsu grupa
 • Matu krāsu ciparu un burtu kodi
 • Koloristikas likumi friziermākslā
 • Krāsu apļa izmantošanas likumi
 • Dažādu krāsu nianšu jaukšanas algoritms
 • Teorija

6. diena.

 • Matu krāsu uzklāšanas bāzes tehnikas
 • Ataugušo matu sakņu un atkārtotas matu krāsošanas noteikumi
 • Dažādu matu krāsu grupu uzklāšanas tehniku izvēle
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar manekenu galvām

7. diena. 

 • Semi tehnoloģija
 • Demi tehnoloģija
 • Hibrīdu matu krāsas
 • Matu krāsošanas tehnoloģiskais process ar puspermanentajām krāsām
 • Matu pirmsapstrāde un noslēdzošāprocedūras
 • Matu krāsošanas tehnoloģijas uz fizikālās iedarbības pamata
 • Matu laminēšana
 • Tiešo pigmentu matu krāsas
 • Tehnoloģiskais process
 • Oksidantu izvēles un pielietojuma noteikumi
 • Krāsas Izturēšanas laika aprēķināšanas noteikumi
 • Matu pirmsapstrāde un noslēdzošās procedūras
 • Krāsas uzklāšanas tehnikas
 • Teorija
 • Demonstrācija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

8.diena.

 • Matu krāsošana tonis tonī
 • Satumšināšana
 • Matu struktūras ietekme uz receptūras sastādīšanu un tehnoloģijas izvēli
 • Matu pirmsapstrādes veidi un metodes
 • Matu krāsošanas noslēdzošās procedūras
 • Tumšu matu kopšanas īpašības, krāsu piesātinājuma saglabāšanas sistēma
 • Matu krāsas uzklāšanas tehnikas
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

9. diena

 • Gaišinošās matu krāsas
 • Matu gaišināšanas tehnoloģiskais process
 • Diagnostikas algoritms un tās nozīme matu gaišināsanas procesā un balināšanas fona korekcijā
 • Matu struktūras ietekme uz receptūras sastādīšanu un tehnoloģijas izvēli
 • Matu pirmsapstrādes veidi un metodes
 • Matu gaišināšanas noslēdzošās procedūras
 • Gaišinātu matu kopšanas īpašības, krāsas piesātinājuma saglabāšanas sistēma
 • Matu krāsas uzklāšanas tehnikas
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

10. diena.

 • Sirmu matu krāsošanas tehnoloģijas
 • Sirmo matu krāsošanas tehnoloģiskais process
 • Diagnostikas algoritms un tās nozīme matu krāsošanas procesos
 • Matu struktūras ietekme uz eceptūras sastādīšanu un tehnoloģijas izvēli
 • Sirmo matu pirmsapstrādes veidi un metodes
 • Matu krāsas uzklāšanas tehnikas
 • Sirmo matu krāsošanas košos, gaišos, naturālos,siltos un vēsos toņos specifika
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

11. diena.

 • Matu krāsošanas tehnoloģijas košās krāsās
 • Tehnoloģiskais process
 • Mikstoņu pielietojuma noteikumi
 • Sirmo matu krāsošanas noteikumi
 • Matu krāsas uzklāšanas tehnikas
 • Matu krāsas izturēšanas laika aprēķināšana
 • Produktu izvēle krāsas uzturēšanai
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

12. diena.

 • Balināšana
 • Pasteļtonēšana
 • Kosmētisko preperātu grupa matu balināšanai
 • Kosmētisko preperātu grupa pasteļtonēšanai
 • Mūsdienīgas tehnoloģijas
 • Dažādas matu balināšanas metodes
 • Matu balināšanas tehnoloģiskais process
 • Pasteļtonēšanas tehnoloģiskais process
 • Pigmentu nostiprināšana
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

13.diena.

 • Mūsdienīgas tehnikas šķipsnu krāsošanā un krāsas pludināšanā
 • Darbs ar šķipsnu cepurīti
 • Šķipsnu krāsošana tamborēšanas tehnikas
 • Slāņu krāsošanas tehnikas
 • Shatush tehnikas
 • Reversā krāsošana
 • Airtouch tehnika
 • Teorija
 • Demonstrācija
 • Praktiskais darbs ar manekenu galvām

14. diena.

 • Matu krāsošanas alternatīvās tehnoloģijas
 • Matu krāsošanas neakadēmiskās tehnoloģijas
 • Krāsu pirts pielietošana
 • Zelta ūdens pielietošana
 • Kolorista noslēpumi
 • Teorija
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

15. diena.

 • Matu dekapēšanas tehnoloģijas. Matu krāsošana pēc dekapēšanas
 • Dekapēšanas tehnoloģiskais process
 • Krāsas izlīdzināšana un korekcija
 • Preperātu uzklāšanas tehnikas
 • Krāsas saglabāšanai nepieciešamo produktu izvēle

16. diena.

 • Apgūtā materiāla nostiprināšana
 • Uzdevumu risināšana un recepšu sastādīšana
 • Kontroljautājumi
 • Gatavošanās eksāmenam
 • Praktiskais darbs ar modeļiem

17. diena. 

Eksāmens

 • 9.30 – 10.30 – Teorijas tests
 • 11.00 – 14.00 – Praktiskais darbs ar modeļiem
 • 14.00 – 14.30 – Vērtēšana
 • 14.30 – 15.00 – Rezultātu analīze

- Veicot avansa maksājumu par visu kursu uzreiz, jūs saņemsiet papildus atlaidi -5% apmērā
- Slēdzot līgumu, vienu mēnesi pirms kursa sākuma un veicot savlaicīgu samaksu, jūs papildus saņēmsiet dāvanas sertifikātu 50 EUR vērtībā

* Dokumentu noformēšanas maksa 20 eiro

Pedagogi:
Anastasija Mihailova
Inese Šabule

Laiks:
09.09.2024. - 20.01.2025. 09:30 - 16:30

Mācību maksa: 1,150,- EUR,
Fashion Station klienta kartes īpašniekiem ir 10% atlaide
Ir iespēja izmantot dāvanu sertifikātu

Piesakies uz šiem kursiem!

Kontakti

“Style Academy Create in Riga”