Frizieris-stilists, 3. līmenis

Nodarbību laiks: 9.30 līdz 18.00
Pusdienu pārtraukums: 13.00 – 14.00

Datums

Mācību priekšmets un tēma

Pedagogs

04.06.2018

09:30 -12:20

Mākslinieciska tēla veidošana

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis - līnija un forma.

Natālija Rivoņenko

13:00 -18:00

Komercdarbības pamati

Natālija Rivoņenko

11.06.2018

09:30 -18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis - līnija un forma.

Natālija Rivoņenko

18.06.2018

09:30 -18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis - līnija un forma.

Natālija Rivoņenko

25.06.2018

09:30 -18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis – līnija, krāsa, faktūra un forma.

Natālija Rivoņenko

26.06.2017 – 05.08.2018

Brīvlaiks

06.08.2018

9:30 – 18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis – līnija, krāsa, faktūra un forma.

Natālija Rivoņenko

13.08.2018 – 17.08.2018

09:30 -18:00

Dabas kolorīts 

Krāsu tipāžu teorija

Kolorītu klasifikācija pa sezonām.

Krāsu tipa diagnostikas metodes. Instrumenti un tehnoloģijas.

Nataļja Matvejeva

20.08.2018

Brīvs

27.08.2018

09:30 -18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Noslēguma darbs.

Natālija Rivoņenko

03.09.2018

Brīvs

Nodarbību laiks: 9:30 – 18:00

Pusdienu pārtraukums: 13:00 – 14:00

 

Kontakti