Vizuālā tēla stilists, 3.līmenis

Nodarbību laiks: 9.30 - 18.00
Pusdienu pārtraukums: 12.20 - 13:00

Nodarbību saraksts jaunajai grupai (NEW):

Nodarbību saraksts studejošiem, kas turpina mācības (OLD):

Datums

Mācību priekšmets un tēma

Pedagogs

05.08.2019

9:30 – 18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Natālija Rivoņenko

12.08.2019

9:30 – 18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Natālija Rivoņenko

19.08.2019

9:30 – 18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Natālija Rivoņenko

26.08.2019

9:30 – 18:00

Mākslinieciska tēla veidošana

Natālija Rivoņenko

Kontakti