"Skola-studija “Create in Riga"" ir skaistumkopšanas industrijas attīstības un inovāciju platforma Baltijā. Vadošā Latvijas privātā imidža un friziermākslas skola, kas darbojas jau kopš 2007. gada un savu mācību programmu izstrādē iedvesmojusies no labāko starptautisko skolu pieejām.

Skolas daudzveidīgās programmas, kursi, autorsemināri un treningi spēj apmierināt pat visprasīgākā klausītāja vēlmes.

Pie mums iespējams iegūt ne tikai profesionālas zināšanas un iemaņas, bet arī pilnveidot savu meistarību – iepazīt pēdējās pasaules modes tendences, būt kompetentam piemeklēt klientam individuālo stilu un radīt koptēlu, uzlikt koptēlam atbilstošu meikapu. Apgūt jaunākās griešanas un krāsošanas tehnikas, iemācīties kombinēt dažādu griezumu formas. Īpaša programma ir sagatavota arī salonu kreatīvajiem direktoriem un vadītājiem.

MŪSU MISIJA

Ar jaunākajām tehnoloģijām, mūsdienīgu pieeju, atbilstoši nozares un tirgus pieprasījumam,
piedāvāt apgūt skaistumkopšanas nozares speciālistu profesiju jauniem speciālistiem un
paaugstināt kvalifikāciju esošajiem. Celt profesijas prestižu, veicināt mūžizglītību, attīstīt
inovācijas profesionālajā un pieaugušo izglītībā.

MŪSU VĒRTĪBAS:

Individuāla pieeja, profesionālās kompetences, jaunrade, izaugsme, veselība un drošība.

Katrs mūsu students – ir dāvana!
Katrs mūsu studenta panākums - tā ir uzvara!
Mūsu partneri – tā ir veiksme!
Jūsu smaidi – tā ir laime!
Mūsu komanda – tas ir lepnums!

// Natālija Rivoņenko //

Mēs īstenojam Izglītības un kvalitātes valsts dienestā licencētas un akreditētas izglītības programmas, pēc kuru sekmīgas pabeigšanas studējošie iegūst, Latvijas Republikas profesionālās kvalifikācijas apliecības. Savukārt kvalificētiem profesionāļiem mēs piedāvājam arī kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides kursus.
Profesionālās izglītības programmas ir akreditētas līdz 2026. gadam.

Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences
Licences

Individuāla
pieeja

Mēs cenšamies atrast un izcelt katra mūsu studejoša stiprās puses, attīstīt prasmes, iemaņas un potenciālu, lai viņš gūtu maksimālus panākumus savā nozarē. Mūsu absolventi uzsāk darbu labākajos Latvijas skaistumkopšanas salonos.

Create In Riga

Mūsu
komanda

Skolas programmu un metodiku ir izstrādājuši mūsu pieredzes bagātie un profesionālie pasniedzēji - kvalificēti, praktizējoši meistari, starptautisku konkursu dalībnieki un laureāti, starptautisku kursu un programmu absolventi.

Natālija
Rivoņenko

Anastasija
Mihailova

Natālija
Matvejeva

Ieva
Laputa

Ilze
Ivanāne

Olga
Ridzevska

Inese
Šabule

Kristīne
Rudzinska

Kontakti

“Style Academy Create in Riga”